Otázky zobrazování porodu, kojení v médiích

Asi před měsícem jsem viděla dvouhodinový dokument na toto téma, snímek od režisérky Debra Pascali-Bonaro, nazvaný příznačně Orgasmický porod, který zobrazuje přirozený porod v různých kulturách a podmínkách, hovoří o procesu příchodu na svět jako o určitém rituálu mezi matkou, otcem a dítětem, popisuje porod jako moment nejvyšší intimity člověka.

V současné době, kdy naší zemí zmítá krize v souvislosti se snížením porodnosti je zmíněné téma více než aktuální. V Evropě i u nás v České republice ubývá nově narozených dětí a naše evropská populace se nijak nerozšiřuje, naopak se ztenčuje. Apelovat na vás, jako na malý vzorek obyvatelstva asi nemá cenu, stejně tak ani já netoužím po tom rozšířit populaci Evropanů o desítky potomků a zvednout tak náš průměr.

Jen jsem toho názoru, že toto téma by jistě stálo za úvahu. Je tomu pár dní, co se do médií dostala zpráva o sedmimiliardtém člověku na Zemi, to potom jednoho nutí k zamyšlení, proč vlastně řešíme otázku nízké porodnosti? Jak už to na světě chodí, všechno je složitější a to i  součastný populační růst. Nás v Evropě a možná i v části Ameriky a v Rusku začala zajímat úroveň našeho ekonomického životního stylu, a proto jsme akt rozmnožování odsunuli o pár let později. Ve větší převaze asi preferujeme kariérní růst a zařizování bydlení. Nevím, jestli děsí jen mě ten fakt, že pokud se nezačne o tomto tématu více hovořit a nezačne se s celou situací něco dělat, zřejmě nás zahrnou Arabské národy a kultury pro které je přednější rodinný život než životní komfort…

Dalším tématem, o kterém bych se bezesporu v souvislosti s filmem Debry Pascali-Bonaro měla zmínit je bezesporu birokracie českého zdravotnictví. To se v současné době rozhodlo, že ženám bude diktovat jak a kde mají přivádět své potomky na svět.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Zdravotnická reforma

10.09.2011 11:05
Připravovaná zdravotnická reforma počítá se značnými represemi dopadajícími na účastníky domácích porodů. Stanoví až miliónovou pokutu pro asistentku, která poskytla zdravotní péči mimo nemocnici. Ke škodě věci se však navrhovaný zákon nezabývá podstatnou otázkou, proč se vlastně některé ženy...